ISO

ISO 9001 to norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji. W ramach normy stosujemy nadzór nad dokumentacją i certyfikacją naszych produktów. Dokonujemy systemowych pomiarów, tak żeby zorientowana na klienta usługa mogła spełnić jego wszystkie potrzeby.

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

ISO 14001 to standard ISO stosowany w zarządzaniu środowiskiem. Wprowadzone procedury bezpieczeństwa sprawiają, że firmy produkcyjne lub handlujące stale minimalizują swój wpływ na środowisko, a generowane odpadki są utylizowane w bezpieczny sposób.

ISO 9001 ISO 9001

Certyfikaty produktowe